Minuut Papillon : Call to actions

Minuut Papillon : oproep tot actie voor een moratorium op de uitbreiding van de luchthaven van Luik !

Tussen 23 en 27 juni nodigt het Collectif Stop Alibaba & Co elke persoon of elk collectief uit om een eigen actie te voeren om een moratorium op de uitbreiding van de luchthaven van Luik te eisen. Het doel is de politieke en/of morele leiders van de ontwikkeling van de luchthaven positief en constructief uit te dagen.

De boodschap en de toon zijn gezet. Minute Papillon verwoordt duidelijk het doel van deze campagne: een time out om te kijken welke toekomst Luik Airport en de politici voor ons in petto hebben. We kunnen ze allemaal dwingen een standpunt in te nemen over dit project.

Stop Alibaba & Co herinnert de bevolking eraan dat zij kan optreden en de besluitvormers in vraag kan stellen, zodat dit project in het publieke debat wordt gebracht. In een tijd waarin andere Europese luchthavens worden afgeremd en de Europese Investeringsbank niet langer steun verleent aan de uitbreiding van luchthavens, zetten wij de deuren open voor een economie die uit de pas loopt met de akkoorden van Parijs en de grote vraagstukken van onze huidige samenleving. Wij roepen op tot een echt democratisch debat.

Een serieuze globale impactstudie zou het mogelijk maken de reële gevolgen van een dergelijke ontwikkeling voor het milieu, de gezondheid, het klimaat, de levenskwaliteit, onze lokale economie, de veiligheid, enz. vast te stellen.

Waarom deze campaign

Ter herinnering: in februari jongstleden heeft de luchthaven van Luik haar uitbreidingsproject voorgesteld aan de hand van een video die gedurende 48 uur op haar website beschikbaar was. Naar aanleiding van de reacties van de bevolking wordt momenteel een milieu-effectbeoordeling uitgevoerd, maar dit belet niet dat de bouwwerkzaamheden worden voortgezet. Aangezien de luchthaven haar doelstellingen op het gebied van passagiersvervoer niet heeft gehaald, richt zij zich nu op de ontwikkeling van haar logistieke sector.

Eind mei 2021 zal er tussen 00.00 en 1.00 uur of tussen 4.00 en 6.00 uur ‘s ochtends al een verbazingwekkende snelheid zijn van min of meer één vliegtuigbeweging om de drie minuten. Heeft deze uitbreiding, die wordt verkocht als een bron van economische invloed en het scheppen van werkgelegenheid, een andere prijs? Laten we de verantwoordelijken vragen om een standpunt in te nemen!

Wat te doen ?

De campagne Minute Papillon richt zich tot alle personen of groepen die de verantwoordelijken op een positieve en constructieve manier willen oproepen om een standpunt in te nemen over de uitbreiding van de luchthaven en de komst van de Chinese e-commerce-gigant Alibaba.

Het staat iedereen vrij om tussen 23 en 27 juni 2021 zijn eigen actie te voeren. Om deze actie voor te bereiden en te organiseren, hebben wij een toolkit samengesteld. Wij raden u ten zeerste aan deze toolkit te raadplegen om inzicht te krijgen in de voorwaarden van deze campagne, de doelstelling en de streefcijfers. Bovendien kunt u zo de strategische en juridische aspecten van een actie in overweging nemen.